หมวดหมู่: CSR

6664 Viriyah พิษณุโลก


วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ ‘อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์’ รุ่นที่ 162

          นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และนายจตุรงค์ แสงสุข รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 162 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ โดยโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 91 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

          ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความรู้ด้านประกันภัย วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดทั้งมารยาทและจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้และความรอบคอบ รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

 

6664

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!