หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6656 GPSC Doosan 1


GPSC - Doosan ร่วมศึกษาพัฒนา การใช้เชื้อเพลิงร่วมแอมโมเนียและเทคโนโลยี CCUS ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ปูทางสู่เป้าหมาย Net Zero

          GPSC จับมือ Doosan Enerbility ประเทศเกาหลี ลงนาม MOU เดินหน้าศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วมแอมโมเนีย เทคโนโลยี CCUS และโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ วางเป้าหมายร่วมศึกษา 3 ปี มุ่งลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ สอดคล้องกลยุทธ์หลักในการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต สู่แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2603 

 

6656 GPSC Doosan 2

 

          นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 GPSC ได้ลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Jung-kwan Kim รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท Doosan Enerbility Co, Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอนต่างๆ จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sang-jun Lim ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสิ่งแวดล้อม (MOE) สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานภายในพิธีลงนามฯ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วม (Fuel Shifts & Hybridization) เทคโนโลยี CCUS (Carbon, Capture, Utilization & Storage) หรือการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอน (Carbon Free Energy Solutions) อื่นๆ เพื่อการนำไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นและพันธกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 

 

6656 GPSC Doosan 3

 

          Mr. Jung-kwan Kim รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Doosan Enerbility กล่าวว่า การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงของ Doosan Enerbility ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำแอมโมเนียมาเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร และเทคโนโลยี CCUS ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าของ GPSC ในการดักจับคาร์บอนให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของ GPSC

          “นับเป็นโอกาสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อต่อยอดขยายการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดของ GPSC ตามแผนการเพิ่มสัดส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ GPSC ที่พร้อมแสวงหาโอกาส และขยายแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ นำไปสู่ศักยภาพการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดของ GPSC พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต้องมีปรับให้เข้ากับบริบทของโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ GPSC ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้นการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Doosan Enerbility และการได้รับการสนับสนุนจาก MOE จะผลักดันให้ GPSC สามารถบรรลุเป้าหมายแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี พ.ศ. 2603” นายศิริเมธ กล่าว

 

6656 GPSC Doosan 4

 

          จากความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสององค์กรจะร่วมศึกษาการนำแอมโมเนีย ไฮโดรเจน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยี CCUS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ต้องใช้การศึกษาเฉพาะทางเพื่อนำมาปรับใช้กายในโรงไฟฟ้าดั้งเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการพัฒนาโครงการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยการนำโซลูชั่นที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้อนพลังงานให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ GPSC ในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและธุรกิจแห่งอนาคต หรือ S-Curve เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป

 

 

6656

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!