หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

6639 KJL เชียงราย


KJL แอ่วเหนือ ‘จัดสัมมนารวมพลคนไฟฟ้า’ ON TOUR จ.เชียงราย เพิ่มองค์ความรู้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ

          บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี ได้จัดงานสัมมนา “KJL รวมพลคนไฟฟ้า” จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ 

โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างอาจารย์ลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร และอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขึ้นบรรยายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ทาง KJL ได้รับผ่านการรับรองการเป็นองค์กรแม่ข่ายจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว วิศวกรที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ครบ 6 ชั่วโมงเต็มจะได้รับคะแนน CPD 6 คะแนนโดยอัตโนมัติ

          กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง (Knowledge) เพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบทั่วประเทศ ให้งานที่ออกมาได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง Network Effect และสร้างระบบนิเวศในการทำงานทางด้านงานไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และยังส่งผลด้านความปลอดภัยไปยังเจ้าของบ้านและสังคมต่อไป (Social Safety) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา 

          ซึ่งกิจกรรมเชิงวิชาการ ON TOUR ในครั้งต่อไป KJL จะเดินสาย “สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรมต่อไป โดยวางเป้าหมายจะเพิ่ม เครือข่ายช่างไฟ KJL Network จาก 5,000 คน เป็น 10,000 คน ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้!! ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการในการใช้สินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

 

 

6639

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!