หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BKIH logo


กรุงเทพประกันภัย แลกหุ้น BKI เป็น BKIH สำเร็จตามเป้าหมาย เริ่มซื้อขาย 18 มิ.ย. 67 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

          ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BKI”) ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดผู้ถือหุ้นของ BKI ได้ทำการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วกว่า 97.72%

          ดังนั้น หลังจากกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า BKIH ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียน 106,471,000 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 104,045,168 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หุ้น BKI จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันเดียวกันที่หุ้นของ BKIH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

          BKIH พร้อมดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี ผ่านการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการประกันภัยและธุรกิจอื่นที่หลากหลายและมีศักยภาพ ขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อต่อยอดสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน 

 

 

6629

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!