หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6622 SET DR DRx6


เริ่มซื้อขายแล้ว DR และ DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี

          ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อตระกูล สัตยาประเสริฐ Head of Structuring and Products Development ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR 3 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นญี่ปุ่น ได้แก่ “SONY80” อ้างอิงหุ้น Sony “TOYOTA80” อ้างอิงหุ้น Toyota และ “UNIQLO80” อ้างอิงหุ้น Fast Retailing (Uniqlo) และ DRx 3 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่ “BRKB80X” อ้างอิงหุ้น Berkshire Hathaway (Class B) “KO80X” อ้างอิงหุ้น Coca-Cola และ “PEP80X” อ้างอิงหุ้น Pepsico เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ผู้สนใจศึกษาข้อมูล DR และ DRx 6 หลักทรัพย์ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR และ DRx เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com

 

 

6622

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!