หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET39


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 07 .. 2566 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,092.32

9.83

2,995.21

7.19

1,097.12

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,353.17

8.05

3,094.89

7.43

258.27

นักลงทุนต่างประเทศ

21,562.31

51.77

25,546.36

61.34

-3,984.05

นักลงทุนในประเทศ

12,642.00

30.35

10,013.34

24.04

2,628.66

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2566 - 07 .. 2566 

01 .. 2566 - 07 .. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

14,289.39

9.31

11,592.44

7.56

2,696.95

1,031,931.66

8.69

958,562.32

8.07

73,369.35

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

12,447.48

8.11

12,825.50

8.36

-378.02

907,385.11

7.64

910,585.75

7.67

-3,200.64

นักลงทุนต่างประเทศ

82,575.94

53.82

86,301.35

56.25

-3,725.41

6,116,978.03

51.50

6,312,989.73

53.15

-196,011.71

นักลงทุนในประเทศ

44,103.00

28.75

42,696.52

27.83

1,406.48

3,821,889.74

32.18

3,696,046.74

31.12

125,843.00

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!