หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

12181 SCG COP28


 

เอสซีจี ร่วมงานประชุมระดับโลก COP28 มุ่งกู้วิกฤตโลกเดือด เร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ

          เอสซีจี เข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566 โดยร่วมแลกเปลี่ยน ความเห็นกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เร่งพัฒนานวัตกรรมกู้วิกฤตโลกเดือด ตามแนวทาง ESG 4 Plus (Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) 

          นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งไทย อาเซียน และระดับโลก เพื่อบูรณาการความรู้ ความสามารถ ในการกู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ร่วมกับบริษัท Rondo Energy พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ร่วมกับบริษัท CubicPV พัฒนานวัตกรรมซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) และแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และร่วมกับบริษัท enVerid พัฒนา SCG Air Scrubber นวัตกรรมช่วยลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศในอาคารลงได้สูงสุด ร้อยละ 30 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย”

          การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 มีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

 

 

 

12181

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!