หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12177 อพท


อพท. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 ‘DG Awards 2023’

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัล ซึ่งในครั้งนี้ อพท. ได้รับรางวัลประเภท “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

12175

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!