หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

9848 INET Walchai


INET มุ่งสู่ Trusted Platform Service Provider ครบวงจร

          คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) นำเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 และแผนการดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference โดยระบุว่า บริษัทฯ มุ่งเข้าสู่ยุค Digital Transformation และปรับเปลี่ยนบทบาท เป็น Trusted Platform Service Provider มุ่งเน้นการลงทุนในบริการ Platform ต่างๆ เพื่อต่อยอดการใช้งานของบริการ Cloud ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนด้าน Digital Transformation ออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีของบริษัท เพื่อทดแทนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มั่นใจว่า ผลงานโดยรวมในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

A9848

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!