หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

SETประพนธ


บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/ 2566 ยอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%

          บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 มียอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานรวม 3,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บจ. ควบคุมต้นทุนได้ดี 

          นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 198 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 206 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566 พบ บจ. รายงานกำไรสุทธิจำนวน 142 บริษัท คิดเป็น 72% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

          ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 ของ บจ. mai เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ต้นทุนขาย 40,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจาก บจ. สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ทำให้กำไรจากการดำเนินอยู่ที่ 3,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และมีกำไรสุทธิรวม 2,153 ล้านบาท ลดลง 32% เนื่องจากในไตรมาส 1/2565 บจ. มีฐานสูงจากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และมี บจ. ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีกำไรจากรายการพิเศษมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ หากตัดรายการพิเศษของทุกบริษัทออก กำไรสุทธิรวมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 34%

          “ไตรมาส 1/2566 บจ. ส่วนใหญ่มียอดขายเติบโตตามการฟื้นตัวภายในประเทศภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย นอกจากนี้ บจ. ใน mai สามารถควบคุมสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายได้ดี ทำให้อัตราการทำกำไรของ บจ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตทั้งยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มเทคโนโลยี” นายประพันธ์กล่าว

          ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 324,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และโครงสร้างเงินทุนรวมดีขึ้น โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.78 เท่า ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 206 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 484.95 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 479,383 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,973 ล้านบาทต่อวัน 

 

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566 ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม

ยอดขาย

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

Q1/2565

Q1/2566

%Chg

Q1/2565

Q1/2566

%Chg

Q1/2565

Q1/2566

%Chg

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

2,511

2,790

11.1%

138

174

26.4%

103

131

26.2%

สินค้าอุปโภคบริโภค

3,460

2,997

-13.4%

432

167

-61.3%

352

110

-68.8%

ธุรกิจการเงิน

800

817

2.1%

329

245

-25.7%

93

139

50.2%

สินค้าอุตสาหกรรม

10,549

10,239

-2.9%

357

340

-4.6%

1,414

177

-87.5%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

6,478

8,612

32.9%

284

721

154.1%

91

269

194.9%

ทรัพยากร

8,005

8,513

6.4%

130

252

93.2%

143

118

-17.4%

บริการ

13,287

12,227

-8.0%

857

869

1.4%

619

748

20.8%

เทคโนโลยี

4,932

6,138

24.5%

458

525

14.5%

369

462

25.1%

รวม

50,021

52,334

4.6%

2,985

3,293

10.3%

3,184

2,153

-32.4%

 

 

อัตราส่วนการทำกำไรปี ไตรมาส 1/2566 ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

อัตรากำไร

จากการดำเนินงาน (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

Q1/2565

Q1/2566

%

Q1/2565

Q1/2566

%

Q1/2565

Q1/2566

%

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

39.7%

40.6%

0.9%

5.5%

6.2%

0.8%

4.1%

4.6%

0.5%

สินค้าอุปโภคบริโภค

35.2%

38.2%

3.0%

12.5%

5.6%

-6.9%

10.0%

3.6%

-6.4%

ธุรกิจการเงิน

69.0%

62.0%

-7.0%

41.2%

29.9%

-11.2%

10.6%

13.4%

2.8%

สินค้าอุตสาหกรรม

17.8%

18.2%

0.3%

3.4%

3.3%

-0.1%

13.2%

1.7%

-11.5%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

21.4%

23.3%

1.9%

4.4%

8.4%

4.0%

1.4%

3.1%

1.7%

ทรัพยากร

7.5%

9.1%

1.6%

1.6%

3.0%

1.3%

1.8%

1.4%

-0.4%

บริการ

23.5%

27.9%

4.4%

6.4%

7.1%

0.7%

4.6%

6.0%

1.4%

เทคโนโลยี

24.6%

23.5%

-1.1%

9.3%

8.5%

-0.7%

7.4%

7.4%

0.0%

รวม

21.9%

23.5%

1.6%

6.0%

6.3%

0.3%

6.3%

4.0%

-2.3%

 

 

A51118

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!