หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

2563 TIDLOR Piyasak


TIDLOR ปรับลดเป้า NPL เหลือต่ำกว่า 1.8% พร้อมปรับต้นทุนด้านเครดิตลง สะท้อนความสามารถการคุมคุณภาพหนี้

          นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับประมาณการตัวเลขอัตราหนี้เสีย (NPL ratio) ในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.8% จากเป้าหมายเดิมที่ต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นดำเนินนโยบายพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ ส่งผลให้อัตราหนี้เสีย (NPL) ในไตรมาส 1/2566 ลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 1.5% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ขณะเดียวกันได้ปรับลดต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit cost) ในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 3.00-3.35% จากเป้าหมายเดิมที่ 3.00-3.50% โดยการปรับเป้าในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อสะท้อนความสามารถในการควบคุมคุณภาพหนี้ในปัจจุบัน และยังคงการตั้งสำรองในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

          กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ กล่าวว่า ยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้อยู่ที่ระดับ 10-20% ขณะที่ไตรมาส 1/2566 เติบโต 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับเบี้ยประกันวินาศภัยที่ระดับ 20-25% ขณะที่ไตรมาส 1/2566 เติบโต 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพิงการเปิดสาขาเพียงอย่างเดียว สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com

 

 

A51102

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!