หมวดหมู่: ข่าวสังคม

51095 MASTER


MASTER เล็งเห็นคุณค่าในด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย

          นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช “Masterpiece Hospital” รับมอบโล่ที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” มอบทุนสนับสนุนแก่ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่คณะอาจารย์และนิสิต ในการเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 14 คน ในงานดนตรี-นาฏศิลป์นานาชาติ Northwest Folklife Festival 2023 และแสดงงานประชุมสมัชชาสงฆ์ของอเมริกา 

          โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เล็งเห็นถึงคุณค่าของ Soft Power ที่สามารถดึงดูดและสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ และเชื่อว่าการเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ

 

 

A51095

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!