หมวดหมู่: CSR

3865 Supalai


ศุภาลัย จับมือพนักงาน ก้าวไปด้วยกัน...ร่วม ‘สร้างดี’ เปลี่ยนโลก ‘LET’S GREEN TOGETHER’
          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนเดินสายกรีนเต็มสูบ จับมือร่วมกับเพื่อนพนักงานทุกคนก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรรักษ์โลก” ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ผ่านการสื่อสาร Town Hall Meeting ภายในองค์กร ผ่านแคมเปญ “LET’S GREEN TOGETHER” สร้างดี เปลี่ยนโลก พร้อมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ “การรักษ์โลก” ใกล้ตัวผ่าน ECO Workshop หลากหลายกิจกรรม ที่สามารถทำได้ง่าย และนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

          นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมุ่งหวังให้พนักงานของศุภาลัยกว่า 1,700 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ โดยสามารถเริ่มจากการ “รักษ์โลก” ในเรื่องใกล้ตัว ก่อนนำไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้น กับการมีส่วนร่วมพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้ พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

          นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานทั่วไป บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางแผนดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” โดยมีการวางแผนระยะสั้น 3 ปี สู่การเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงวางแผนขับเคลื่อนพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนตามหลัก (SDGs) โดยเป้าหมายสำคัญคือการให้พนักงานในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอกิจกรรม หรือทำแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

          ศุภาลัยพร้อมเดินหน้าสู่การเป็น “องค์กรรักษ์โลก” ผ่านแคมเปญ “LET’S GREEN TOGETHER” สร้างดี เพื่อเปลี่ยนโลก ผ่านกิจกรรม Town Hall Meeting จากผู้บริหาร เพื่อส่งสาร ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ทิศทางการดำเนินงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ภายในงานมีการยกทัพ ขนกิจกรรม ECO Workshop จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ทีมรีไซเคิลเดย์ และกลุ่ม Agile Team รักษ์โลกของศุภาลัย ที่มาร่วมสร้างสเตชั่นให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมการ “รักษ์โลก” ที่สามารถเริ่มได้ด้วยตัวเอง หรือเริ่มได้จากภายในองค์กร ทั้งการเรียนรู้ประเภทขยะ ฝึกแยกขยะให้ถูกประเภท การนำวัสดุหรืออุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำ หรือแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมกิจกรรมพิเศษจากทีม KLEEN CLUB เรียนรู้การปลูกผัก จากกระดาษรีไซเคิลที่ย่อยสลายได้ ซึ่งทุกกิจกรรมภายในงาน มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้เปลี่ยนมุมมองการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเรื่องง่าย เข้าใจได้ และสามารถปรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

 

 

A3865

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!