หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET69


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 22 มีนาคม พ.ศ.2566

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 22 มี.. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,483.24

8.79

2,734.39

5.36

1,748.85

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,817.28

7.48

4,195.68

8.23

-378.41

นักลงทุนต่างประเทศ

28,221.29

55.33

29,324.92

57.50

-1,103.63

นักลงทุนในประเทศ

14,479.31

28.39

14,746.12

28.91

-266.81

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มี.. 2566 - 22 มี.. 2566

01 .. 2566 - 22 มี.. 2566

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

71,847.76

7.38

58,512.56

6.01

13,335.21

293,881.43

8.01

291,031.63

7.93

2,849.80

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

69,129.82

7.10

78,077.07

8.02

-8,947.25

268,264.59

7.31

270,416.17

7.37

-2,151.57

นักลงทุนต่างประเทศ

523,791.59

53.79

554,043.90

56.90

-30,252.31

1,847,312.96

50.34

1,902,732.95

51.85

-55,420.00

นักลงทุนในประเทศ

308,935.13

31.73

283,070.78

29.07

25,864.35

1,260,107.01

34.34

1,205,385.25

32.85

54,721.76

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!