หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1 VLEอ่าวไทยเสร็จสมบูรณ์


VLE การเข้าถือครองกรรมสิทธิ์แปลงสัมปทานในอ่าวไทยเสร็จสมบูรณ์

คัลการี, วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566: บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (VLE) (แวลูร่า หรือ บริษัทฯ) เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยถือครองสินทรัพย์นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และที่ราบลุ่มเธรส (Thrace) ในประเทศตุรกี เปิดเผยว่าการเข้าถือครองกรรมสิทธิ์แปลงสัมปทานในอ่าวไทยได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดยภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย จำกัด บริษัทฯ ถือครองกรรมสิทธิ์ร้อยละ 100 ของแปลงสัมปทานหมายเลข B5/27 แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมินและบานเย็น ถือครองกรรมสิทธิ์ร้อยละ 90 ของแปลงสัมปทานหมายเลข G11/48 แหล่งผลิตปิโตรเลียมนงเยาว์ และถือครองกรรมสิทธิร้อยละ 70 ของแปลงสัมปทานหมายเลข G1/48 แหล่งผลิตปิโตรเลียมมโนราห์ โดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสะสมนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้รวมเข้ากับการถือครองกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย

ดร. ชอน เกสท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เราประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผมขอต้อนรับพนักงานใหม่ของเราทุกคนเข้าสู่องค์กรของแวลูร่า และผมหวังว่าเราจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกันและร่วมดำเนินงานในฐานะบริษัทเอกชนผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

นอกจากนี้ ด้วยสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นของเรา ปัจจุบันเราได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กร รวมทั้งการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

และการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความมุ่งมั่นในการเติบโตยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานในอนาคตของเรา เราตั้งใจที่จะค้นหาโอกาสในการเติบโตด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ปัจจุบันของบริษัทฯ (Organic growth) เช่นเดียวกันกับโอกาสในการเติบโตด้วยปัจจัยภายนอก (Inorganic growth) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

แวลูร่าได้มอบหมายให้บริษัท Netherland, Sewell & Associates Inc. ทำการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมสำหรับแหล่งผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดในประเทศไทย โดยนับจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในโอกาสต่อไป

 

ผลประกอบการปีพ.ศ. 2565

แวลูร่ามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยงบการเงินรวม และผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2565 และสำหรับสิ้นปีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

เกี่ยวกับบริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่

     บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา โดยมุ่งเน้นการสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และตุรกี พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการค้นหาโอกาสในการเติบโตด้วยจากปัจจัยภายนอก (Inorganic growth opportunities) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!