หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1 ออมสินStartupSMEs ไทย


ออมสิน ผนึกกำลังภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย

นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และนายไบร์อัน โธมัส ฮิลล์ Head of Tops Tongtin ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)’ ระหว่างธนาคารออมสิน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

และโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ในการก่อตั้งกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขยายกิจการ พร้อมส่งต่อผู้ประกอบการให้กับโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น ให้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านธุรกิจ หรือการจับคู่ธุรกิจ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!