หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1 ธอส. จับมือ ธ.ก.ส


ธอส. จับมือ ธ.ก.ส. ร่วมยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน และแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร’ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)

โดย ธอส.ได้สนับสนุนระบบงานที่สำคัญให้กับ ธ.ก.ส. ได้แก่ 1.ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อใช้งานในกระบวนงานตรวจสอบ  2.ระบบ GHB WE เพื่อใช้งานสื่อสารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน และ ธ.ก.ส. จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Eco-efficiency  

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือระหว่าง ธอส. และ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยพิธี MOU ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!