หมวดหมู่: SME

 1 TCG22


บสย. จัดกิจกรรม 'บสย. เติมสุข ปันสังคม'ครั้งที่ 1

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม – มีนาคม ร่วมกิจกรรม “บสย. เติมสุข ปันสังคม” ครั้งที่ 1

โดยได้จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 25 รูป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม และสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีสู่การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ณ หอฉัน โรงพยาบาลสงฆ์

กิจกรรม 'บสย. เติมสุข ปันสังคม'จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนต่างๆ ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี ตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ บสย. อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกๆ ไตรมาส

 

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!