หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 1642 DMM


เปิดสัมมนาออนไลน์
          ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการเปิดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University โดยมี ศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี (ขวา) ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ม.ราชภัฎราชนครินทร์ รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุด รองอธิการบดี ม.เชียงใหม่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผอ.สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เมื่อเร็วๆ นี้

 


A1642

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!