หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

 

SEAC ผนึกกำลัง CCL เปิดตัว โครงการวิจัย ‘ความพร้อมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในประเทศไทย’ เดินหน้าเร่งพัฒนาหลักสูตรความคล่องตัวทางดิจิทัลให้กับผู้นำองค์กรไทย
          มีคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้นอีกถึงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2568 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายเศรษฐกิจดิจิทัลให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลวิจัยในปีที่ผ่านมาของอินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น (ไอดีซี) (IDC) ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีความคล่องตัวทางดิจิทัลอยู่ในลำดับรั้งท้ายเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ซีแอค (SEAC) และสถาบัน เซ็นเตอร์ ฟอร์ ครีเอทีฟ ลีดเดอร์ชิพ หรือ ซีซีแอล (Center for Creative Leadership (CCL)) จึงได้ร่วมมือกัน เพื่อเร่งพัฒนาความคล่องตัวทางดิจิทัลให้กับผู้นำองค์กรไทย

          SEAC และ CCL เปิดตัว โครงการวิจัย “ความพร้อมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในประเทศไทย – Digital Leadership Readiness in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำความเข้าใจมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อความพร้อมในการนำองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมในการวิจัยนี้จะมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยสภาพองค์กรและเกณฑ์มาตรฐานความพร้อมในการเป็นผู้นำทางดิจิทัล และข้อเสนอแนะต่างๆ จาก SEAC และ CCL

          SEAC และ CCL จะนำข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัย มาร่วมกันสร้างหลักสูตรการพัฒนาความคล่องตัวทางดิจิทัล ให้แก่ องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และจะมีการเชิญองค์กรที่เข้าร่วมในการวิจัย เข้าร่วมโครงการนำร่องของหลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ
          ผู้นำองค์กรไทยจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรการพัฒนาความคล่องตัวทางดิจิทัลนี้ ซึ่งพัฒนามาจากการผนึกจุดแข็งของทั้งสององค์กร ทั้งในเรื่องความแม่นยำละเอียดถี่ถ้วนในการทำวิจัยด้านความเป็นผู้นำ รวมถึงความเป็นเลิศทางเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ได้รับรางวัลการันตี และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ของ CCL ผนวกกับความเชี่ยวชาญของ SEAC ที่มีความเข้าใจตลาดในประเทศไทยอย่างแท้จริง

          SEAC ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กร ที่จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับพัฒนารูปแบบการทำงานหรือเวิร์กโฟลว์ส (Workflows) ในโลกการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid) ให้ดียิ่งขึ้น SEAC หวังว่า ผู้นำองค์กรธุรกิจในไทยจะไม่หยุดเรียนรู้ และหมั่นเสริมขีดศักยภาพของตน ด้วยการฝึกฝนทักษะและความรู้ความชำนาญการที่เท่าทันกับยุคสมัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SEAC ได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหลายแห่งเติบโต และประสบความสำเร็จในการสร้างศักยภาพทางดิจิทัล ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร SEAC มีหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 30 หลักสูตร ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรด้านการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลชั้นนำระดับโลก และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมายที่พัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีวิต (Soft Skills)

 

1645 CCL Diana Khaitova


 

          Diana Khaitova หัวหน้าฝ่ายพัฒนาลูกค้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ Center for Creative Leadership หรือ CCL กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โควิด-19 ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดความคล่องตัวทางดิจิทัลมากขึ้นในองค์กรและในหมู่พนักงาน งานวิจัยล่าสุดของ CCL ว่าด้วยเรื่อง “ระบบการทำงานยุค 3.0 ความเป็นผู้นำแบบคิดใหม่ ทำใหม่ ในโลกการทำงานแบบผสมผสาน - WORK 3.0: Reimagining Leadership in a Hybrid World” แสดงให้เห็นว่า องค์กรจะยังคงใช้ระบบจัดการงานแบบใหม่ต่อไป ผู้บริหารรวมทั้งองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวรับมือกับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน รวมถึงความคาดหวังต่างๆ ตัวช่วยและอุปสรรคนานาชนิด ทาง CCL มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ และการเป็นพันธมิตรกับ SEAC มาสนับสนุนผู้บริหารไทยในการเตรียมพร้อมรับมือกับระบบการทำงานยุค 3.0 (WORK 3.0) และยุคต่อไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จ”

 

1645 SEAC Arunya

 

          คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง SEAC กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ลูกค้าบอกกับเราว่า เรื่องท้าทายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ คือการสร้างศักยภาพทางดิจิทัล เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง CCL เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยรู้ว่า ความสามารถในการสร้างความเป็นดิจิทัลผ่านความเป็นผู้นำของตนอยู่ในระดับใด และมอบโซลูชั่นที่ร่วมพัฒนากับ CCL ที่ลูกค้าจะนำไปใช้งานได้จริง เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะยกระดับศักยภาพของผู้นำองค์กรไทย ผ่านหลักสูตรความคล่องตัวทางดิจิทัลที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น SEAC มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลภายในปี พ.ศ. 2573”

          สำหรับองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย “ความพร้อมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในประเทศไทย – Digital Leadership Readiness in Thailand” กรุณาติดต่อ คุณชญานิตฐ์ ไชยนต์ ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 นี้

 


A1645

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!