หมวดหมู่: แรงงาน

1Bโลจิสติกส์


รมว.แรงงาน 'สุชาติ ชมกลิ่น' ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ วางกลยุทธ์พัฒนาแรงงานรองรับการอุตสาหกรรมขนส่งของประเทศ

            นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง จะช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงต้องการมาเยี่ยมชมการฝึกของศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตแรงงานป้อนอุตสาหกรรมขนส่ง และทราบจากรายงานว่าในปีงบประมาณ 2564 – 2565 มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฯ ไปแล้ว1,590 คน มีงานทำจำนวน 1,120 คน

โดยมีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอันตราย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท พนักงานขับเครนหน้าท่าเรือขนาด 45 ตัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 บาท และพนักงานขับรถยกสินค้าขนาด 10 ตันขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท เป็นต้น

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการฝึก จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มาเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) ทุกคน การขับรถลากจูงต้องใช้ทักษะความชำนาญ จึงเป็นตำแหน่งงานที่หาคนมาทำงานยาก ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือขับรถประเภทนี้ได้จึงไม่ตกงาน การอบรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนส่งพนักงานที่เป็นพนักงานขับรถฝึกหัด เมื่อฝึกจบแล้วบริษัทจะบรรจุเข้าทำงานทันที

สำหรับ ผู้ว่างงานที่หลังจากฝึกจบแล้วจะมีบริษัทเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อรับผู้ที่ผ่านการฝึกบรรจุเข้าทำงานด้วย ซึ่งผมได้เน้นย้ำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้แนวทางนี้ คือต้องเตรียมตำแหน่งงานรองรับ ฝึกทักษะให้ตรงกับที่สถานประกอบกิจการต้องการ

ผู้ผ่านการฝึกจะได้มีงานทำทันที เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีเป้าหมายให้แรงงานมีทักษะฝีมือ มีอาชีพและมีรายได้ดูแลครอบครัว โดยในปี 2566 มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,750 คน

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายและระเบียบที่จำเป็น การขับขี่รถหัวลากพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสอบฝึกปฏิบัติขับรถบรรทุก เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุก (ประเภท ท3) และ (ประเภท ท4) ในปี 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีเป้าหมายดำเนินการฝึกด้านโลจิสติกส์จำนวน 500 คน

ระหว่างปี 2564-2565 สถาบันฯ นานาชาติได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะประเภทรถทัวร์ เพื่อยกระดับทักษะการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

โดยมีสถานประกอบกิจการส่งพนักงานขับรถเข้าอบรมกับสถาบันกว่า 100 คน ผู้สนใจเข้าทำงานด้านโลจิสติกส์ สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!