หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1619 PPPGC


PPPGC ร่วมประชุมวิชาการ The Second Symposium on Bio-Based Chemicals from Palm Oil
          นายเขมภพ คชเสนี (ที่ 1 จากขวา) วิศวกรพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The Second Symposium on Bio-Based Chemicals from Palm Oil ครั้งที่ 2 จัดโดยหน่วยวิจัยเคมีการเร่งปฏิกิริยา คณะวิทยาสาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสของ ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Bio-based Chemicals from Palm Oil” เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลง Fatty acid methyl esters (FAMEs) ให้เป็นสารเคมีฐานชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่ยั่งยืน โดยใช้ไฮโดรเจนและพลังงานน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย และมีการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยในโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

 


A1619

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!