หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 1617 BAAC


ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เดือนมกราคม 2566
          ธ.ก.ส. รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้ากว่า 70 ร้านค้า จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566” ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภค ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเลและผลไม้ เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องประดับและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น
          ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีในงานตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

 


A1617

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!