หมวดหมู่: พาณิชย์

1aอุปสรรคการค้า


จุรินทร์ ทลายอุปสรรคการค้า การท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ

     จุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่จังหวัดนราธิวาส เร่งทลายอุปสรรคการค้า การท่องเที่ยว ที่ด่านสุไหงโก-ลก ขอ ตม.ลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และเพิ่มบริการเป็นพิเศษช่วงวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ มอบ ศอ.บต.ประสานมาเลเซีย ขยายเวลาเปิดด่าน ประสานขนส่งขอชาวมาเลเซียขออนุญาตนำรถเข้าได้ที่ด่านเลย ส่วนด่านตากใบ เร่งแก้ปัญหาเปิดทางให้นักท่องท่องเข้ามาชอปได้ที่ชุมชนตาบาได้ต่อไป 

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ที่ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ จ.นราธิวาส ว่า วันนี้มาตรวจราชการที่ด่านสุไหงโก-ลก และด่านตากใบ ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพราะทั้ง 2 ด่าน มีความสำคัญสำหรับการค้าชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด 9 ด่าน และวันนี้เปิดด่านเป็นทางการทั้ง 9 ด่านแล้ว แต่ติดปัญหาอุปสรรคบางประการที่จะต้องเร่งแก้ไข

       โดยด่านสุไหงโก-ลก ภาคเอกชน ประชาชน และเทศบาล ร้องขอให้อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและผู้ทำการค้าชายแดนชาวมาเลเซีย ที่จะเดินทางมาประเทศไทยให้สะดวกขึ้น ซึ่งที่ประชุมร่วมมีความเห็นขอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้บริการเป็นกรณีพิเศษในช่วงวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากเป็นพิเศษ และให้ลดขั้นตอนกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองให้ใช้เวลาน้อยที่สุด สะดวกที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองสุไหง โก-ลก ซึ่งจะเป็นด่านหน้าในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งจังหวัดนราธิวาสไปจังหวัดชายแดนอื่นด้วย โดย ตม. รับไปปฏิบัติให้เร็วที่สุด เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป

       ส่วนกรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหง โก-ลก เอกชน หอการค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอให้ขยายเวลาเปิดด่านจาก 07.00-19.00 น. เป็นเริ่มตั้งแต่ 05.00-21.00 น. ตรวจสอบแล้ว พบว่า ประเทศไทยอนุญาตแล้ว และมีประกาศออกมาแล้ว แต่ยังติดขัดฝั่งมาเลเซียที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับไปประสานงานกับทางฝั่งมาเลเซีย และรายงานให้ตนและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

       สำหรับ กรณีที่ฝั่งมาเลเซียจะนำรถข้ามด่านสุไหง โก-ลก มานราธิวาสและพื้นที่อื่น ๆ ไม่สะดวก เพราะต้องขออนุญาตจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้หารือร่วมกันกับรองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับแจ้งว่าจะประสานงานกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและขนส่งจังหวัดให้สามารถใช้ระบบการบริหารจัดการภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถขออนุญาตที่ด่านสุไหง โก-ลกได้ เช่นเดียวกับที่ทำในภาคอีสานบางพื้นที่ในปัจจุบัน ขณะนี้รอผลทางปฏิบัติ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปติดตามให้เกิดผลโดยเร็วต่อไป

      ทางด้านด่านตากใบ มีประเด็นสำคัญ คือ ด่านใหม่ของตากใบเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว การตรวจคนเข้าเมืองและนำสินค้าข้ามแดน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของด่านและฝ่ายความมั่นคง โดยมีปัญหาตรงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ซึ่งมีชุมชนตาบา เป็นจุดที่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายสินค้า อาหาร ผักผลไม้ ให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาก่อน เมื่อด่านเปิดอย่างเป็นทางการ มีกำแพงกั้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยที่เขตชุมชนนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายความมั่นคงทางด่าน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งหารือหาข้อสรุปโดยเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อหาทางทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหรือผู้เดินทางมาค้าขายที่ผ่านด่านแล้วเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่ชุมชนตาบาได้ต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!