หมวดหมู่: พาณิชย์

1aJTEPA


จุรินทร์ ถกญี่ปุ่น ดันส่งออก 'กล้วย' ภายใต้ JTEPA ให้เต็มโควตาที่เหลืออีก 5,000 ตัน

     จุรินทร์ ถกญี่ปุ่น ผลักดันส่งออก 'กล้วย' ไปญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA ให้เต็มโควตาที่เหลืออีก 5,000 ตัน เสนอญี่ปุ่นให้เข้ามาช่วยให้ความรู้กฎเกณฑ์ กติกา วิชาการ เพื่อให้ไทยส่งออกได้ พร้อมขอให้ช่วยสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 ด้านญี่ปุ่นย้ำเดินหน้าเพิ่มความร่วมมือเอกชนญี่ปุ่น-อาเซียนสร้างเครือข่ายการค้า

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือทวิภาคีกับนายนิชิมูระ ยาสุโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (MITI) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2565 ที่ผ่านมาว่า ไทยได้ใช้โอกาสนี้หารือในประเด็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่ญี่ปุ่นให้โควตาส่งออกกล้วยของไทยไปญี่ปุ่นปีละ 8,000 ตัน แต่ที่ผ่านมา ไทยใช้ประโยชน์ได้แค่ 3,000 ตัน ยังขาดอยู่อีก 5,000 ตัน ที่ยังใช้โควตานี้ไม่หมด เพราะเกิดปัญหาอุปสรรคของภาคการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดค่อนข้างซับซ้อน

จึงได้ขอความร่วมมือจากรัฐมนตรีให้กระทรวง MITI ช่วยบริหารจัดการให้องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้ามามีบทบาทให้ข้อมูลให้ความรู้ทั้งกฎเกณฑ์ กติกา วิชาการ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้เกษตรกรของไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรได้ใช้โควตาให้ครบอีก 5,000 ตัน สร้างรายได้ให้ประเทศและรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยของไทยต่อไป

     ทั้งนี้ ยังได้ขอให้ญี่ปุ่นช่วยพิจารณาสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัด Specialized Expo 2028 ด้วย ซึ่งรัฐมนตรีรับไปพิจารณา ซึ่งงาน Specialized Expo 2028 ไทยในฐานะสมาชิกองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions - BIE) ได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ จ.ภูเก็ต มีหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ การใช้พื้นที่พัฒนาสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อนำเสนอภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางสุขภาพชั้นนำของโลก และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกประเทศเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในเดือนมิ.ย.2566

     นายจุรินทร์กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้หยิบยกโครงการที่ญี่ปุ่นจะจัดขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยมีนโยบายที่เรียกว่า Co-create Vision จับมือกับอาเซียนสร้างเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การสร้างเครือข่าย 100 เครือข่าย ระหว่างเอกชนญี่ปุ่นกับเอกชนของอาเซียนจับคู่กัน เช่น ร่วมลงทุนซื้อขายสินค้าบริการด้วยกัน หรือจับคู่ทางธุรกิจอื่น เป็นต้น 2.การจับคู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซัปพลายเชน การทำงานด้านการผลิตสินค้าและบริการร่วมกัน โดยใช้ซัปพลายเชน วัตถุดิบ การแปรรูประหว่างกัน ทั้งญี่ปุ่นและอาเซียนให้ได้ 100 เคส และ 3.โครงการการร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 100 เคส เช่น BCG หรือ Green Economy ซึ่งตนตอบรับด้วยความยินดี โดยทางญี่ปุ่นแจ้งให้ทราบว่าเตรียมงบประมาณ 8,000 ล้านเยนหรือประมาณ 2,100 ล้านบาท

      ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นได้หยิบยกกรณีความตกลงหุ้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ จับมือสร้างความเข้มแข็งให้กับ RCEP ซึ่งตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ตนมีส่วนสำคัญในการเป็นประธานรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP จนนำไปสู่ข้อสรุป นำไปสู่การให้สัตยาบันแล้ว เริ่มต้นแล้ว โดยได้ตอบรับญี่ปุ่นในการขับเคลื่อน RCEP ให้มีความเข้มแข็งต่อไป เพราะถือว่าเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

     สำหรับ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework - IPEF) ปัจจุบันสมาชิกมี 14 ประเทศ ญี่ปุ่นขอให้ไทยช่วยกันขับเคลื่อนให้มีการเดินหน้าต่อไป ซึ่งได้ตอบรับ เพราะร่วมในการเริ่มต้นก่อตั้งตอนประกาศจัดตั้งที่โตเกียวเมื่อเดือนพ.ค.2565

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!