หมวดหมู่: พาณิชย์

1aร.ต.จักรา ยอดมณี


พาณิชย์ เผยช่วง 10 เดือนปี 65 ร้องเรียนราคาสินค้า 2,793 เรื่อง ลด 15%

     กรมการค้าภายในเผยช่วง 10 เดือนปี 65 ผู้บริโภคร้องเรียนราคาสินค้ารวม 2,793 เรื่อง ลดลง 15% เหตุร้านค้า ผู้ประกอบการตระหนักรู้ ทั้งปิดป้ายแสดงราคา ไม่ขายแพงเกินจริง และมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง ส่วนช่วงหยุดยาวเอเปก ยังคงเดินหน้าจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าทุกวัน หากผู้บริโภคพบเห็นร้องเรียนได้ทั้งสายด่วน 1569 ไลน์แอด อีเมล และเว็บไซต์ได้   

       ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 (1 ม.ค.–31 ต.ค.2565) มีประชาชนร้องเรียนราคาสินค้าผ่านช่องทางสายด่วน 1569 ทางไลน์ @MR.DIT ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางเว็บไซต์ www.dit.go.th รวมจำนวน 2,793 เรื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (1 ม.ค.–31 ต.ค.2564) ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา จำนวน 3,305 เรื่อง ลดลงประมาณ 15% ซึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ มีความตระหนักรู้ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น

      “ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ จนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกเรื่อง กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท”ร.ต.จักรากล่าว

   ร.ต.จักรากล่าวว่า สำหรับโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้นำและผู้แทนจากกว่า 20 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้วันที่ 16-18 พ.ย.2565 เป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะยังคงส่งเจ้าหน้าที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และแม้จะเป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการก็ตาม

     “วันหยุดยาวดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการจำหน่ายสินค้าและบริการ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน จำหน่ายตรงตามราคาที่แสดง หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาสินค้าหรือค่าบริการก็ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ที่สำคัญไม่ควรฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าจนสูงเกินสมควรด้วย”ร.ต.จักรากล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!