หมวดหมู่: พาณิชย์

1FTA


สินิตย์ เผยอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ร่วมประกาศความสำเร็จการอัปเกรด FTA

     สินิตย์ เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์สมัยพิเศษ สามารถสรุปผลการเจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA ได้ ก่อนที่ผู้นำจะประกาศผลความสำเร็จ และมอบสมาชิกดำเนินการต่อในปี 66 คาดช่วยเปิดโอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 และ 12 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเจรจาอัปเกรดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ซึ่งสามารถสรุปผลการเจรจาได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยถือเป็นผลลัพธ์สำคัญของอาเซียนประจำปีนี้ และต่อมาวันที่ 13 พ.ย.2565 ผู้นำและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้ร่วมประกาศความสำเร็จของการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) พร้อมมอบหมายให้สมาชิกดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุง ในปี 2566

       ทั้งนี้ การอัปเกรดความตกลง AANZFTA จะช่วยเปิดโอกาสทางการค้า ผ่านการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานและการไหลเวียนของสินค้าจำเป็น สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล พร้อมเพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจต่อไป

      สำหรับ การเจรจาอัปเกรดความตกลงดังกล่าว เริ่มต้นในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจา เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน และรักษาระดับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ ความตกลง AANZFTA ถือเป็นความตกลงระดับภูมิภาคฉบับแรกระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และเป็นความตกลงที่มีความก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งของอาเซียน

      ในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย มีมูลค่า 95,510 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.4% และการค้าระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 12,050 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7% และในช่วง 9 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย มีมูลค่า 14,559.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 18.38% และการค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 2,179.55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 9.32%

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!