หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8368 IVL


สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก และพันธมิตร เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล

          นายธงชัย ศิริธร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (ขวา) นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก (ซ้าย) เข้าพบนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือหลังจากประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ทันสมัยและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้งานวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุญาตให้สามารถนำเอาพลาสติก PET รีไซเคิล (recycled PET) มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) .. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร ..2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยประกาศปลดล็อกให้สามารถใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกทั้งที่ทำมาจากพลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน (virgin plastic) และพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) ได้

 

8368 IVL2

          (จากซ้ายคุณปราเนย์ เจนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ecoblue, คุณสมเดช ใหม่ยศคณะทำงานสมาคมฯ, คุณมหาชัย ลิรัฐพงค์กรรมการบริหารสมาคมฯ, คุณริชารด์ โจนส์ –Senior Vice President บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส, คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก, นายสาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, คุณธงชัย ศิริธรอุปนายกสมาคมฯ, คุณวิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัยกรรมการสมาคม, คุณกำธร พัฒนแก้วกรรมการสมาคม, คุณพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรีกรรมการสมาคม, คุณอภิสิทธิ์ ธรรมแก้ว –ผู้จัดการสมาคม

 

A8368

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!