หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET41


NVDR Trading Data by Stock 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

Categorized by Volume Value                      As of 09 Aug 2022
SymbolVolume (Share)%*
BuySellTotalNet
600 5,000 5,600 -4,400
1.41
2,060,000 584,600 2,644,600 1,475,400
12.50
24,500 21,700 46,200 2,800
0.73
1,207,900 1,999,600 3,207,500 -791,700
15.71
1,600 0 1,600 1,600
1.07
79,900 3,000 82,900 76,900
7.00
105,200 0 105,200 105,200
12.11
38,000 116,900 154,900 -78,900
2.73
1,819,300 1,203,600 3,022,900 615,700
9.12
219,000 2,000 221,000 217,000
11.56
0 11,000 11,000 -11,000
6.85
1,709,203 1,756,200 3,465,403 -46,997
41.80
17,500 29,300 46,800 -11,800
11.41
31,100 0 31,100 31,100
2.79
5,300 7,100 12,400 -1,800
3.32
3,862,300 426,300 4,288,600 3,436,000
13.79
20,200 92,700 112,900 -72,500
16.63
200 200 400 0
0.16
18,900 0 18,900 18,900
2.01
0 10,100 10,100 -10,100
0.59
หมายเหตุ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!