หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8330 KTB


ผยง ศรีวณิช รับรางวัล CEO of the Year 2021 โดดเด่นด้านผู้นำการเงินดิจิทัล

          นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลซีอีโอแห่งปี Bangkok Post CEO of the Year 2021 : Best CEO in Digital Finance จากความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั้งบริการภาครัฐ สุขภาพ การศึกษา การออมและการลงทุน พร้อมยกระดับการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นสลากดิจิทัล ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 34 ล้านคน รวมถึงแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ที่มีผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านร้านค้า

          Bangkok Post CEO of the Year 2021 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อมอบให้กับผู้นำองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากการโหวตของผู้อ่านและประชาชน

 

A8330

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!