หมวดหมู่: พาณิชย์

01อินเดียยุติAD


พาณิชย์ แจ้งข่าวดี อินเดียยุติเก็บ AD สินค้ายางสไตรีนบิวตาไดอีน คาดส่งออกพุ่งแน่

     กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข่าวดีส่งออกยางสไตรีนบิวตาไดอีน อินเดียยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) แล้ว หลังเก็บในอัตรา 243.60 เหรียญสหรัฐต่อตันมานานถึง 5 ปี คาดส่งผลดีทำให้ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น และแข่งขันในตลาดอินเดียได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับคู่แข่งอย่างรัสเซียและญี่ปุ่น แนะควบคุมราคาส่งออกให้ดี ป้องกันถูกกลับมาใช้มาตรการ AD อีก

      นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) กับสินค้ายางสไตรีนบิวตาไดอีน (Styrene Butadiene Rubber หรือ SBR) จากไทยแล้ว ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ตามปกติโดยไม่ถูกเก็บอากร AD อีกต่อไป ซึ่งถือเป็นข่าวดีกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้ายาง SBR ของไทย ที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียโดยไม่ต้องมีภาระชำระค่าอากร AD ในอัตรา 243.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นและสามารถกลับมาแข่งขันในตลาดประเทศอินเดียได้อีกครั้ง โดยมีประเทศคู่แข่งสำคัญในตลาดส่งออกอินเดีย เช่น รัสเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ถูกใช้มาตรการ AD

       ทั้งนี้ กรมฯ ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยควบคุมและติดตามราคาส่งออกของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายส่งออกในราคาทุ่มตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียยื่นคำขอให้เปิดการไต่สวน AD อีกครั้งได้

      สำหรับ สินค้ายาง SBR ถูกนำไปใช้ในการผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ ท่อยาง ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ และบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น โดยในปี 2564 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 208.43 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ  6,639.36 ล้านบาท และในช่วง 8 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) การส่งออกไปทั่วโลกมูลค่า 140.68 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,823.71 ล้านบาท และอินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 53.49 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 507.20 ล้านบาท โดยอินเดียนำเข้ายาง SBR จากไทยเป็นลำดับ 5

      โดยการเรียกเก็บอากร AD กับสินค้ายาง SBR อินเดียได้ใช้มาตรการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 243.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน และต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 อินเดียได้เปิดทบทวนการต่ออายุมาตรการ AD ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย จากนั้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2565 หน่วยงานไต่สวนของอินเดียได้ออกผลการทบทวนโดยเสนอให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี พร้อมให้เรียกเก็บอากรสินค้ายาง SBR จากไทยในอัตราเดิม และนำเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางอินเดีย เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการตามข้อเสนอหรือไม่ แต่เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2565 รัฐบาลกลางอินเดียมีคำวินิจฉัยไม่ต่ออายุการใช้มาตรการ AD กับสินค้ายาง SBR จากสหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และไทย

    อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ส่งออกของไทยในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า รวมทั้งติดตามและประสานงานให้ทราบความคืบหน้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในกระบวนการไต่สวน เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยอย่างเต็มที่ หากผู้ประกอบการต้องการคำแนะนำในเรื่องมาตรการ AD สามารถติดต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 02-547-5083 หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.thaitr.go.th

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!