หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12162 Abrdn


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย ภายใต้การจัดการกองทุนโดยอเบอร์ดีน คว้ารางวัลสนับสนุนการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 11

          คุณกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร Head of Client Group บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณปัณฑ์ สุรินทราบูรณ์ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนโดย บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุน ตลอดจนความสามารถในการเป็นที่พึ่งพิงของพนักงานในวัยหลังเกษียณ

          ทั้งนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจให้เราบริหารกองทุนฯ มากว่า 20 ปี

 

 

12162

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!