หมวดหมู่: ข่าวสังคม

12161 Jaspal


ยัสปาล กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จด้านมาตรฐานสากล รับมอบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

          ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) นำโดย วิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร, จรัญ สิงห์สัจจเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วิเศษ สิงห์สัจจเทศ (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล International Organization for Standardization หรือ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรในด้านต่างๆ จากบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย ยัสปาล กรุ๊ป ได้รับมอบ 3 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนับว่าเป็นบรรลุพันธกิจและแผนกลยุทธ์เป็นที่สำเร็จ จากหนึ่งในพันธกิจของส่วนบริหารงานโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิต ในการขยายการรับรองมาตรฐานสากล ISO ให้ครอบคลุมถึงฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

 

12161

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!