หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

12155 TCRBank ACES


ธนาคารไทยเครดิต คว้ารางวัลระดับเอเชีย ACES Awards 2023 ตอกย้ำภาพธนาคารที่พึ่งของชุมชน

          ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Centric Companies in Asia จากงาน The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2023” (ACES Awards 2023) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม ตอกย้ำภาพธนาคารที่พึ่งของชุมชนและการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

          นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียม ผ่านนวัตกรรมที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ ตามปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน ที่มีการวัดผล พัฒนา และติดตามผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งการมีความรู้ทางการเงินจะช่วยป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้เกิดขึ้นได้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

          “นอกจากนี้ ธนาคารไทยเครดิตตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ธนาคารฯ จึงดำเนินกิจการภายใต้หลักการความยั่งยืนในสามมิติ หรือที่เรียกว่า ESG คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตทั้งด้านธุรกิจและสังคมในระยะยาว ธนาคารฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้าน ESG ของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Management System: ESMS) และผสานการพิจารณาด้าน ESG เข้ากับกระบวนการสอบทานธุรกิจของลูกค้าตามที่ธนาคารฯ กำหนดด้วย”

          นายวิญญูกล่าวต่อไปว่า “การรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของธนาคารฯ ในการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) และเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการในชุมขนที่ขาดโอกาส ซึ่งธนาคารไทยเครดิตจะยังคงยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป”

          Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยกย่ององค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วทวีปเอเชีย เพื่อนำแรงบันดาลใจทางธุรกิจและเรื่องราวความสำเร็จของเอเชียสู่เวทีโลกผ่านการแบ่งปันความรู้และการยอมรับ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2014 โดยรางวัลในสาขา Top Community Centric Companies in Asia มอบให้แก่บริษัทที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจและค่านิยมขององค์กรที่ใส่ใจชุมชน และแสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม

 

 

12155

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!