หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

12143 LEO เพจปลอม 01


LEO แจ้งเตือนเพจปลอมหลอกลงทุน

          บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบถึงกรณีที่มีมิจฉาชีพ ได้มีการชักชวนประชาชนทั่วไป ให้ลงทุนหรือเสนอเป็นที่ปรึกษาการลงทุนผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หรือภาพธุรกิจของบริษัทฯ ไปใช้แอบอ้างและเผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line@ และสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นการลงทุนกับ LEO ทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริง และไม่ได้ดำเนินการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ LEO แต่อย่างใด

 

12143 LEO เพจปลอม 02

 

          บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน @LEO99 หรือเพจ Facebook ที่โฆษณาชักชวนให้มาลงทุนดังกล่าว เป็นเพจและLine ปลอม ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มมิจฉาชีพ โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนและระดมทุนในลักษณะดังกล่าว จึงขอให้ทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อความการเชิญชวนการลงทุน หรือข้อความอื่นใดในเพจข้างต้น หรือเพจอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

          ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือข่าวสารจากเว็บไซต์ของบริษัท www.leogloballogistics.com เท่านั้น

 

 

12143

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!