หมวดหมู่: กลต.

SET 10ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 1รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ภวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/08/2565 350,000 2.00 ซื้อ  
 

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!