หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET23


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน       หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 09 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 09 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 09 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,970.48 8.62 5,750.78 9.97 -780.30 39,665.84 8.98 46,427.00 10.52 -6,761.15 825,696.06 7.47 931,269.56 8.43 -105,573.50
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,466.30 9.48 5,504.91 9.54 -38.61 38,811.79 8.79 37,853.27 8.57 958.52 950,323.87 8.60 948,342.65 8.58 1,981.21
นักลงทุนต่างประเทศ 27,286.21 47.31 24,098.98 41.79 3,187.23 212,919.54 48.23 201,120.22 45.56 11,799.32 5,273,027.79 47.72 5,143,877.68 46.55 129,150.11
นักลงทุนในประเทศ 19,950.67 34.59 22,318.99 38.70 -2,368.32 150,087.97 34.00 156,084.66 35.35 -5,996.69 4,001,849.76 36.21 4,027,407.58 36.44 -25,557.82
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!