หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5924 BJC Thapanee


บีเจซี ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET 100

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET50FF, SET100, SET100FF* sSET, SETCLMV, SETHD, SETESG และSETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567) โดย BJC ได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

          คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC กล่าวว่า “BJC ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป เป็นผลจากความพยายามร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งของ BJC ที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าดัชนี้ดังกล่าวจะทำให้ BJC เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันไทยและต่างชาติยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ”

          การคัดเลือกหลักทรัพย์ BJC ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ในครั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งเพิ่มเติมเกณฑ์พิจารณาสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายเทียบกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทด้วย นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การกระจายของผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) และมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์เทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นในดัชนีมีสภาพคล่องและสามารถซื้อขายได้

 

 

6650

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!