หมวดหมู่: พาณิชย์

ตรวจโรงเชือดไก่


พาณิชย์ ส่งทีมเฉพาะกิจ ปูพรมตรวจโรงเชือดไก่ ย้ำผลผลิตในประเทศต้องไม่ขาดแคลน

กรมการค้าภายในส่งทีมเฉพาะกิจ นำทีมโดยรองอธิบดี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเชือดของผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ ในกรุงเทพฯ นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และพัทลุง เพื่อตรวจสอบการกำหนดปริมาณและราคารับซื้อ ปริมาณสต๊อก และสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออก เพื่อดูแลปริมาณไก่ที่จำหน่ายในประเทศ ป้องกันขาดแคลนและราคาปรับตัวสูงขึ้น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายอุดม ศรีสมทรง และนายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นำทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเชือดของผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ในหลายจังหวัดพร้อมกัน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และพัทลุง เพื่อตรวจสอบการกำหนดปริมาณและราคารับซื้อ ปริมาณสต็อกของเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ และสัดส่วนปริมาณและราคาการจำหน่ายสินค้าในประเทศและการส่งออก

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปตามข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากการประชุมร่วมกันระหว่างกรมกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ โดยได้กำชับให้ผู้ส่งออกดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันในการจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ในประเทศอย่างเต็มที่ และพิจารณาการส่งออกให้อยู่ในระดับเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตที่จำหน่ายและกระทบต่อราคาในประเทศ ซึ่งทุกรายได้รับปากที่จะจัดสรรสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศอย่างเต็มที่ แต่กรมไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงต้องมาตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ และเป็นการดูแลผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบ

       นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อไก่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2567 ที่ผ่านมา และยังทรงตัวอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ เป็นช่วงอากาศร้อนและแล้งจัด ส่งผลให้ไก่โตช้า น้ำหนักลดลง และต้องเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงอีก 3-5 วัน ทำให้ผู้เลี้ยงมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น 6% จากต้นปี ผู้ประกอบการจึงมีการปรับขึ้นราคาให้สอดคล้อง แต่กรมได้เข้าไปดูแลแล้ว

โดยจัดประชุมร่วมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ผลิตและผู้ส่งออก เพื่อแก้ไขปัญหา และได้ข้อสรุปว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาอีก ส่วนการเลี้ยง ก็จะเร่งเลี้ยงเพิ่มขึ้น เพราะสภาพอากาศเย็นลง ทำให้ไก่โตปกติ และปริมาณผลผลิตเริ่มเข้าสู่ตลาดตามรอบเป็นปกติแล้ว และจากนี้ สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น และราคาจะปรับตัวลดลงในที่สุด

     อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภค กรมได้ประสานห้างค้าส่งค้าปลีก จัดโปรโมชันลดราคาเนื้อไก่และชิ้นส่วน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และได้ติดตามสถานการณ์การเลี้ยง การค้า ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทุกวัน เพื่อกำกับดูแลราคาให้อยู่ในโครงสร้างทุกราย ซึ่งผลการตรวจสอบ ยังไม่พบปัญหา แต่จะมีการติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดต่อไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!