หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET72


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 20 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 20 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,584.82

9.46

3,154.28

8.32

430.53

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,422.50

6.39

2,280.90

6.02

141.61

นักลงทุนต่างประเทศ

20,873.26

55.08

22,833.16

60.25

-1,959.89

นักลงทุนในประเทศ

11,016.47

29.07

9,628.72

25.41

1,387.75

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 20 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

49,503.47

8.89

45,342.75

8.14

4,160.72

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

35,579.14

6.39

34,991.80

6.28

587.34

นักลงทุนต่างประเทศ

292,585.63

52.54

317,107.21

56.94

-24,521.57

นักลงทุนในประเทศ

179,264.82

32.19

159,491.31

28.64

19,773.52

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 20 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

445,548.57

9.00

441,672.77

8.92

3,875.81

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

331,666.42

6.70

332,676.45

6.72

-1,010.03

นักลงทุนต่างประเทศ

2,628,216.71

53.06

2,734,897.90

55.21

-106,681.19

นักลงทุนในประเทศ

1,547,751.70

31.25

1,443,936.29

29.15

103,815.42

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!