หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4617 KR Property Boot Measures


มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัย หนุนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอาจหดตัวน้อยลงในปี 2567 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมีบรรยากาศที่ดีขึ้น

          ● แต่การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ยังต้องขึ้นอยู่กับ ทั้งความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ความพร้อมทางการเงินของผู้ซื้อ รวมถึงรูปแบบและทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อแต่ละรายด้วย

          ● ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากมาตรการฯ น่าจะทำให้ในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปี 2567 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีประมาณ 2.79 แสนหน่วย หดตัว 1% (YoY) และทำให้ทั้งปี 2567 อาจจะหดตัวประมาณ 1.6% ดีขึ้น เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะหดตัว ประมาณ 3.6% หากไม่มีมาตรการดังกล่าว

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4617

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!