หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4615 KR ECI MAR2024


ดัชนี KR-ECI เดือน มี.ค. 67 ทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลด้านราคาพลังงานที่มีมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● ดัชนี KR-ECI เดือนมี.ค.67 อยู่ที่ 38.7 ทรงตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2567 โดยครัวเรือน ยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าโดยเฉพาะหมวดพลังงาน ขณะที่ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าปรับลดต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากความกังวลเกี่ยวกับภาระการครองชีพ ที่เพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ

          ● นอกจากนี้ ผลการสำรวจเพิ่มเติมของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ครัวเรือนเลือก ที่จะลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากสุด (68.6%) ในการประหยัดค่าไฟฟ้า ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและค่าไฟที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้ง ในปี 2567 ครัวเรือนส่วนใหญ่ 80.4% มีมุมมองว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

          ● ในปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า แนวโน้มการฟื้นตัว ของดัชนี KR-ECI ยังอ่อนแอ จากหลายปัจจัยที่อาจเข้ามากระทบ อาทิ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวชะลอลง และภาระหนี้ครัวเรือน และต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูง

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4615

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!