หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4608 KR 400 Min Wage


ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน ใน 10 พื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง กระทบต้นทุนโรงแรม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● หากภาครัฐมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ตามข้อเสนอและเงื่อนไขที่กำหนดของคณะกรรมการค่าจ้าง แม้จะมีผลไม่มากต่อภาพรวมธุรกิจโรงแรม เนื่องจากจำนวนโรงแรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มีไม่ถึง 5% ของโรงแรมจดทะเบียนทั่วประเทศ

          ● แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการจะปรับสูงขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รับผล กระทบมากกว่ากลุ่มอื่น จะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของแรงงานที่ปัจจุบันได้รับค่าจ้าง ต่ำกว่า 400 บาทต่อวันในสัดส่วนสูง และอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวไม่สูง ธุรกิจขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว และราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนไม่สูง

          ● ต้องติดตามมติคณะรัฐมนตรีต่อข้อสรุปประเด็นนี้ รวมถึงภาครัฐจะมีแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากหรือไม่

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4608

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!