หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4605 KR Thailand Export Feb2024


ส่งออกไทยเดือน ก.พ. 67 โต 3.6% จากปีก่อน ขยายตัวต่อเป็นเดือนที่ 7 โดยมีทองคำเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกไทยในเดือนนี้เทียบกับปีก่อน ได้แก่ ส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 7.5% อาทิ ข้าว จากปัจจัยด้านราคาและปริมาณ และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 5.2% นำโดยคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ

          ● นอกจากนี้ ส่งออกทองคำในเดือน ก.พ. 67 ขยายตัวสูง 309.5% เทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคา และฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมทองคำ ส่งออกไทยเดือน ก.พ. 67 จะขยายตัวอยู่ที่ 1.2% เทียบกับปีก่อน 

          ● ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการภาพรวมการส่งออกไทยปี 2567 อยู่ที่ 2.0% สอดคล้องกับการค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และความต้องการสินค้าหลายตัวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จะยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกของไทยในปีนี้

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4605

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!