หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4603 KR Clean Air Act


กฎหมายอากาศสะอาด…ความหวังลด PM2.5 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● จากผลการศึกษา พบว่าคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยลดลง 1.78 ปี เนื่องจากค่า PM2.5 ที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 29 ของโลก ซึ่ง 3 อันดับแรก คือ บังคลาเทศ อินเดีย และเนปาล ที่อายุขัยลดลง 6.76 5.26 และ 4.58 ปี ตามลำดับ

          ● ในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรเคยเกิดปัญหา PM2.5 เช่นกัน จากเหตุการณ์ปัญหาหมอกควันพิษในเมืองโดโนรา รัฐเพนซิลวาเนีย ปี 1948 และ The great smog ในกรุงลอนดอนปี 1952 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผู้เสียชีวิตจากควันพิษ ซึ่งทำให้มีการออกกฎหมาย The Air pollution Control Act ในปี 1955 ในสหรัฐอเมริกา และ Clean Air Act ปี 1956 ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีส่วนแก้ไขและป้องกันปัญหามลพิษดังกล่าวได้อย่างเห็นผล

          ● สำหรับประเทศไทย ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึ่งก็น่าจะมีส่วนช่วยลด PM2.5 ในประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาได้ดีพอ

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4603

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!