หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

4599 KR THAI RUBBER EUDR


แนวโน้มส่งออกยางพาราไทยไปยุโรป ปี 2024 เติบโต 7% จากความพร้อมภายใต้เกณฑ์ EUDR (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ของสหภาพยุโรปที่จะบังคับใช้เต็มรูปแบบในปลายปี 2024 ทำให้ยางพาราจะถูกจับตาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

          ● ยางพาราไทยอาจมีโอกาสในสหภาพยุโรป จากความพร้อมของไทย ในการปฏิบัติตามกฎหมาย EUDR เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

4599

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!