หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

4586 วว ไอโซโทปเรโชแมสเปคโตรเมตรี


วว. ให้บริการทดสอบของอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ ด้วยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมตรี

           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุ เพื่อการตรวจสอบความเป็นของแท้และการตรวจจับการปลอมปนในอาหารและเครื่องดื่ม

           สอบถามรายละเอียดและติดต่อรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2323 1672-80 โทรสาร 0 2323 9165 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ณิชกุล) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กิตติ) หรีอที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

 

 

4586

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!