หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4565 MTL


เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม พาคณะผู้สูงอายุจากเขตห้วยขวาง และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตดินแดง เข้าร่วมชมงาน ‘101 ปี พระราชวังพญาไท’ THE GLORY OF SIAM

          บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ และนาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำคณะผู้สูงอายุจากเขตห้วยขวาง และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตดินแดง ร่วมกิจกรรม ชมงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ถือเป็นมิติใหม่ของพระราชวังพญาไทในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (NIGHT MUSEUM) เป็นครั้งแรกในไทย ตอกย้ำนโยบายการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลของมิติสังคม (Society) เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติสังคมผู้สูงวัยที่มีความสำคัญในปัจจุบัน

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นกำลังใจและสนับสนุนการใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในชุมชน การเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีความหมายและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและร่วมมือกันให้เกิดความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและสังคม 

 

 

4565

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!