หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

3036 INET Morakot


INET โชว์กำไรปี 66 แตะ 234.24 ลบ. พุ่ง 16.10% ออลไทม์ไฮ เคาะจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.116 บ./หุ้น พ่วงแจก INET-W3 อัตรา 5:1 ปักธงปี 67 ลุย Cloud Service-Platform ดันรายได้โต 15-20%

          บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) โชว์ผลงานปี 66 กำไรสุทธิ 234.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.10% สร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ อานิสงส์รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มมากขึ้น บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.116 บาท/หุ้น พ่วงแจก INET-W3 อัตรา 5:1 ราคาใช้สิทธิ 4 บาท/หุ้น ฟากผู้บริหาร ‘มรกต กุลธรรมโยธิน’ ระบุปี 67 ปักหมุดรายได้เติบโต 15-20% ผลจากธุรกิจ Cloud Service มุ่งเน้นลงทุนบริการ Local Platform หนุนผลงานออลไทม์ไฮต่อเนื่อง

          นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) มีกำไรสุทธิ 234.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.10% เทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 201.76 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ และมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,089.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.19% เทียบกับปีก่อน มีรายได้ 2,044.81 ล้านบาท

          ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการ Cloud Service และ Digital Platform Service และสามารถบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

          “ภาพรวมผลประกอบการในปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำผลงานเติบโตได้ตามแผน และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจาก INET สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าตามกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมทั้งสามารถวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีเป็นของบริษัทฯ เพื่อทดแทนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการลงทุนในนวัตกรรม (In House Development ) เพื่อลดต้นทุนและสร้างโอกาสการแข่งขันในธุรกิจได้”

          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (INET-W3) จำนวนไม่เกิน 100,193,441 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นเดิม 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้น มีอายุ 6 เดือน 11 วัน และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรร INET-W3 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

          พร้อมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.116 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 500,967,207 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 58,112,196.012 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 

          กรรมการผู้จัดการ INET กล่าวอีกว่า แนวโน้มธุรกิจไอทีในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตราว 20% จากความต้องการใช้บริการ Cloud ในตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทเข้าสู่ยุค Digital Transformation และปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Cloud Service Provider เป็น Trusted Platform Service Provider มุ่งเน้นการลงทุนในบริการ Platform ต่างๆ เพื่อต่อยอดการขยายการใช้งานของบริการ Cloud และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เทคโนโลยี รวมถึงดำเนินการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการศึกษา วิจัยและพัฒนาของบุคลากรไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างยั่งยืน และทำให้องค์กรไทยเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้รายได้ในปีนี้เติบโตที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

 

 

2980

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!