หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2972 Viriyah


วิริยะประกันภัย ร่วม สตช. และภาคีเครือข่าย มอบรางวัลพลเมืองดี ‘อาสาตาจราจร’ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

          พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รวมถึงภาคีเครือข่าย จส.100 และสวพ.91 ร่วมแถลงผลการมอบรางวัล และเกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ให้แก่ เจ้าของคลิปที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล เงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ณ ห้องสารสิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สำหรับโครงการอาสาตาจราจร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเป็นพลเมืองดี “อาสาตาจราจร” มุ่งหวังให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนไม่สร้างความเดือดร้อนและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อาสาตาจราจร” สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำความผิดทางจราจร ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เพจอาสาตาจราจร, เพจตำรวจทางหลวง, เพจกองบังคับการตำรวจจราจร, เพจภาคีเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ทั้งเพจมูลนิธิเมาไม่ขับ, จส.100 และสวพ.91 โดยในแต่ละเดือนจะมีการพิจารณาคัดเลือกคลิปการกระทำผิดกฎหมายจราจร หรือคดีอุบัติเหตุจราจร และคลิปนั้นสามารถใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ตามกฎหมาย เดือนละ 10 รางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 6,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งวิริยะประกันภัย เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลดังกล่าว

 

 

2972

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!